Procediment per a la interposició de recursos administratius

Procediment pel qual l'interessat pot exercir, davant del responsable de l'tractament, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de l'tractament, portabilitat i oposició, tal com està previst en els articles 13 a 18 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

TITOL DEL PROCEDIMENT

Procediment per exercir drets de protecció de dades personals.

SUMARI

Procediment pel qual l'interessat pot exercir davant el responsable de l'tractament, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de l'tractament, portabilitat i oposició, tal com està previst en els articles 13 a 18 de la Llei Orgànica 3/2018 de 05 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals. Aquests drets seran exercits sobre fitxers el tractament correspongui a unitats de el Ministeri d'Universitats. Si necessita més informació la pot trobar a la secció de protecció de dades de la seu electrònica, dins de l'apartat d'Utilitats.

ÒRGAN RESPONSABLE

  • Vicesecretaría General Técnica
  • Secretaría General Técnica

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE DELS RESPONSABLES DEL CONTINGUT DEL PROCEDIMENT

vsgt@universidades.gob.es