Datu pertsonalak babesteko eskubideak erabiltzeko prozedura

Interesdunak, tratamenduaren erantzulearen aurrean, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, eramangarritasunerako eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izateko prozedura, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoaren 13. artikulutik 18.era bitartean aurreikusten den moduan.

PROZEDURAREN IZENBURUA

Datu pertsonalak babesteko eskubideak erabiltzeko prozedura.

LABURPENA

Interesdunak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, eramangarritasunerako eta aurka egiteko eskubideak erabil ditzake tratamenduaren erantzulearen aurrean, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 13. artikulutik 18. artikulura bitartean aurreikusten den bezala. Eskubide horiek Unibertsitate Ministerioko unitateei dagozkien fitxategien gainean erabiliko dira.

Informazio gehiago behar baduzu, Egoitza Elektronikoko datuak babesteko atalean aurkituko duzu, Utilitateak atalean.

ORGANO ARDURADUNA

  • Vicesecretaría General Técnica
  • Secretaría General Técnica

ORRIAREN EDUKIAREN ARDURADUNEN HARREMANETARAKO HELBIDE ELEKTRONIKOA

vsgt@universidades.gob.es