Accesibilidade

Accesibilidade

O Ministerio de Universidades, en liña co seu compromiso de favorecer a integración de persoas con discapacidade, incluídas as persoas con discapacidade física ou cognitiva, e independentemente dos dispositivos tecnolóxicos empregados para acceder á información, traballou de acordo coas Directrices de accesibilidade definidas pola permanente grupo de traballo Iniciativa de accesibilidade web (WAI), do Consorcio para a World Wide Web (W3C), para cumprir co nivel AA incluído nas directrices WCAG 2.1

A páxina desenvolveuse empregando XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) e follas de estilo, cumprindo na medida do posible coas validacións XHTML 1.0 e CSS (Cascading Style Sheets) do W3C. Entre as principais medidas adoptadas para garantir a accesibilidade están as seguintes:

  • Tamaño do texto. Os tipos de letra usados ​​teñen dimensións relativas, de xeito que o usuario pode controlar o seu tamaño desde o navegador que está a usar.
  • Deseño, navegación e interactividade. Tentamos lograr unha navegación coherente por todo o sitio web, seguindo os mesmos esquemas estruturais en todas as páxinas.
  • Atallos de teclado. Establecéronse unha serie de atallos de teclado para acceder ás opcións do menú de navegación e ás ligazóns que se atopan na parte inferior da páxina. Estes accesos directos varían dependendo do navegador utilizado: Con Internet Explorer 5 e superior debes premer alt, a tecla de atallo e logo a tecla Intro.
  • Con Mozilla e Netscape debes premer alt e a tecla de atallo correspondente.
  • Co entorno Firefox para PC debes premer alt máis a tecla Maiús máis a tecla de atallo.
  • Co entorno Opera para PC debes premer maiúsculas máis a tecla escape máis a tecla de atallo.