Ajuda de Navegació

Principals preguntes i respostes

 

Contacti amb nosaltres

 

 

 ¿Com tramitar un procediment a la Seu electrònica?

  1. Trieu el procediment a partir de menú superior, de l'inferior que apareix a la "Inici" o de què apareix al peu.
  2. Autenticar després de prémer sobre el botó ACCEDA que el condueix a l'accés per cl @ veu o amb usuari i password.
  3. Després autenticar per algun dels mètodes se li donarà accés als formularis.
  4. Emplenar el formulari indicat, en alguns casos li permetrà també el pagament per al que s'han creat els camps corresponents.
  5. L'aplicació els informarà per correu electrònic de l'inici del seu procediment després d'acabar el tràmit.
  6. Després d'acabar el tràmit l'aplicació els pot proporcionar un justificant de registre i una còpia (autèntica) de sol·licitud amb un CSV (codi segur de verificació).
  7. Posteriorment al menú "Els meus expedients" podrà recuperar la seva sol·licitud, les comunicacions, Requeriments o Resolució, etc.

torna a l'inici

 

¿El Registre Electrònic substitueix el Registre General?

No. El registre electrònic de l'Ministeri d'Universitats es configura com una entrada més de documents però únicament habilitat per a la recepció i remissió de les sol·licituds, escrits i comunicacions relacionats amb els tràmits i procediments inclosos en l'Ordre Ministerial UNI / 546/2021, de 31 de maig, per la qual es crea la seu electrònica associada de l'Ministeri d'Universitats ( https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/31/uni546 ).

En qualsevol cas, per a la majoria de procediments igualment podrà fer ús de qualsevol finestreta de les Oficines de atencióln en matèria de registres per a aquests tràmits.

torna a l'inici

 

¿Com sé si el Ministeri d'Universitats ha rebut una documentació que he presentat en aquesta seu?

La seu electrònica emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de l'escrit, sol·licitud o comunicació de què es tracti, en el qual constaran les dades proporcionades per l'interessat, amb indicació de la data i hora en què tal presentació es va produir en el servidor i un nombre de registre per a la identificació de la transacció.

Dit resguard consisteix en un fitxer electrònic segellat pel registre Ministeri d'Universitats que garanteix el no repudi de les dades aportades pel sol·licitant. Aquest resguard igualment s'emmagatzema com a part dels documents acreditatius de la seva proccedimiento, que també són accessibles a través d'aquesta seu.

torna a l'inici

 

¿Com puc validar la signatura de l'resguard?

Per poder validar la signatura digital de l'resguard emès per aquesta seu, heu d'instal·lar el certificat de seu de l'Ministeri d'Universitats i confiar expressament en les firmes creades per aquest certificat. També poden consultar a les adreces d'validacion de la part d'utilitats d'aquesta seu electrònica.

torna a l'inici

 

¿Què puc fer si he perdut el resguard?

En l'opció Els meus expedients pot veure un llistat amb les sol·licituds realitzades i descarregar el resguard de cadascuna d'elles.

torna a l'inici

 

¿És necessari utilitzar el sistema operatiu Windows per utilitzar el registre electrònic?

No. Pot utilitzar sistemes operatius basats en Linux, amb Mozilla.

Els requisits necessaris poden ser consultats en l'opció Requisits Tècnics que es pot trobar en la present seu electrònica.

torna a l'inici

 

¿Què és un certificat digital?

Un certificat digital permet identificar al seu titular. Assegura la identitat de què estableix la comunicació telemàtica i si s'utilitza per signar dades permet garantir que aquests no han estat modificats, així com la identitat de la persona signant.

Per exemple, a la pàgina web de Ceres trobareu informació sobre el que és un certificat digital.

torna a l'inici

 

¿Com puc aconseguir un certificat digital?

Podrà obtenir un certificat digital a través de qualsevol de les entitats emissores de certificats reconegudes. Per exemple, a la pàgina web de Ceres trobareu informació sobre com aconseguir un certificat digital.

torna a l'inici

 

¿Puc utilitzar el meu DNI electrònic per accedir a el Registre Electrònic?

Sí. Tal com recull la Declaració de Pràctiques de Certificació de l'DNI electrònic, els certificats electrònics continguts en el mateix es poden utilitzar com a mitjà d'autenticació de la identitat i com a mitjà de signatura electrònica de documents.

D'altra banda, el DNI electrònic, a més de la capacitat d'identificació física del seu titular, posseeix la capacitat d'identificació en mitjans electrònics i de signar electrònicament com si d'una forma manuscrita es tractés. D'aquesta manera garanteix que la personalitat de l'signant no és suplantada.

Cal descarregar-se i instal·lar els drivers adequats i descarregueu de el següent enllaç: Àrea de descàrregues de l'DNI Electrònic

torna a l'inici

 

¿Com puc canviar de certificat un cop iniciada una sessió?

Quan un servidor demana un certificat d'autenticació indicant que és vostè, el certificat triat es guarda en una memòria cau en una sessió SSL. El certificat triat pot romandre en la memòria cau fins que reinicieu el navegador.

A Internet Explorer, si fa clic a Elimina estat SSL situat a la pestanya de Contingut de la caixa de diàleg Opcions d'Internet, tots els certificats d'autenticació de client de la memòria cau Secure Socket Layer (SSL) s'eliminaran sense la necessitat d'obrir una nova finestra del seu navegador.

torna a l'inici