Axuda de navegación

Principais preguntas e respostas

 • ¿Como tramitar un trámite na sede electrónica?
 • ¿Substitúe o rexistro electrónico ao rexistro xeral?
 • ¿Como sei se o Ministerio de Universidades recibiu unha documentación que presentei no Rexistro electrónico?
 • ¿Como podo validar a sinatura do recibo?
 • ¿Que podo facer se perdín o recibo?
 • ¿É necesario usar o sistema operativo Windows para usar o rexistro electrónico?
 • ¿Que é un certificado dixital?
 • ¿Como podo obter un certificado dixital?
 • ¿Podo usar o meu DNI electrónico para acceder ao Rexistro electrónico?
 • ¿Como podo cambiar o certificado unha vez que comece unha sesión?

Contacta connosco

 

¿Como tramitar un trámite na sede electrónica?

 1. Escolle o procedemento no menú superior, o inferior que aparece no "Inicio" ou o que aparece na parte inferior.
 2. Autenticarse despois de facer clic no botón ACCESO que o leva a acceder por cl @ ve ou con nome de usuario e contrasinal.
 3. Despois de autenticarse por calquera dos métodos, terás acceso aos formularios.
 4. Enchendo o formulario indicado, nalgúns casos tamén lle permitirá pagar polo que se crearon os campos correspondentes.
 5. A solicitude informaralle por correo electrónico do inicio do seu procedemento despois de completar o proceso.
 6. Despois de completar o proceso, a aplicación pode proporcionarche unha proba de rexistro e unha copia (auténtica) da aplicación cun CSV (Código de verificación seguro).
 7. Máis tarde no menú "Os meus ficheiros" podes recuperar a túa solicitude, comunicacións, requisitos ou resolución, etc.

volve subir

 

¿Substitúe o rexistro electrónico ao rexistro xeral?

Non. O rexistro electrónico do Ministerio de Universidades configúrase como unha entrada máis de documentos pero só está habilitado para a recepción e reenvío de solicitudes, escritos e comunicacións relacionadas cos procedementos e procedementos incluídos na Orde Ministerial UNI / 546/2021, de maio. 31, polo que se crea a sede electrónica asociada do Ministerio de Universidades (https://www.boe.es/eli/es/o/2021/05/31/uni546).

En calquera caso, para a maioría dos trámites, tamén pode facer uso de calquera xanela das Oficinas de Atención sobre os rexistros dos devanditos trámites.

volve subir

 

¿Como sei se o Ministerio de Universidades recibiu a documentación que presentei nesta sede?

A sede electrónica emitirá automaticamente un xustificante que acredite a presentación do documento, solicitude ou comunicación en cuestión, que conterá os datos facilitados polo interesado, indicando a data e hora en que se produciu a presentación no servidor e un número de rexistro para identificar a transacción.

O dito recibo consiste nun ficheiro electrónico selado polo rexistro do Ministerio de Universidades que garante a non repulsa dos datos facilitados polo solicitante. Este recibo tamén se garda como parte dos documentos acreditativos do seu procedemento, aos que tamén se pode acceder a través desta sede.

volve subir

 

¿Como podo validar a sinatura do recibo?

Para validar a sinatura dixital do recibo emitido por esta sede, debe instalar o certificado de sede do Ministerio de Universidades e confiar expresamente nas sinaturas creadas por este certificado. Tamén poden consultar os enderezos de validación da parte de servizos públicos desta sede electrónica.

volve subir

 

¿Que podo facer se perdín o recibo?

Na opción Os meus ficheiros podes ver unha lista coas solicitudes feitas e descargar o xustificante de cada unha delas.

volve subir

 

¿É necesario usar o sistema operativo Windows para usar o rexistro electrónico?

Non. Podes usar sistemas operativos baseados en Linux con Mozilla.

Os requisitos necesarios pódense consultar na opción Requisitos técnicos que se pode atopar nesta sede electrónica.

volve subir

 

¿Que é un certificado dixital?

Un certificado digital permite identificar a su titular. Asegura la identidad del que establece la comunicación telemática y si se utiliza para firmar datos permite garantizar que éstos no han sido modificados, así como la identidad del firmante.

Por ejemplo, en la página web de Ceres encontrará información sobre lo que es un certificado digital.

volve subir

 

¿Como podo obter un certificado dixital?

Pode obter un certificado dixital a través de calquera das autoridades de certificación recoñecidas. Por exemplo, pode atopar información sobre como obter un certificado dixital no sitio web de Ceres.

volve subir

 

¿Podo usar o meu DNI electrónico para acceder ao Rexistro electrónico?

Si. Como se indica na Declaración de prácticas de certificación do DNI electrónico, os certificados electrónicos contidos nela poderán usarse como medio de autenticación da identidade e como sinatura electrónica de documentos.

Por outra banda, o DNI electrónico, ademais da capacidade de identificación física do seu titular, ten a capacidade de identificarse en medios electrónicos e de asinar electrónicamente coma se fose un formulario manuscrito. Deste xeito garante que non se suplanta a personalidade do asinante.

É necesario descargar e instalar os controladores adecuados, descargalos desde a seguinte ligazón: Área de descarga de DNI electrónico

volve subir

 

¿Como podo cambiar o certificado unha vez que comece unha sesión?

Cando un servidor solicita un certificado de autenticación que indique que vostede é vostede, o certificado escollido caché nunha sesión SSL. O certificado escollido pode permanecer na caché ata que reinicie o navegador.

En Internet Explorer, se fai clic en Borrar estado SSL situado na pestana Contido do cadro de diálogo Opcións de Internet, eliminaranse todos os certificados de autenticación do cliente na caché Secure Socket Layer (SSL) sen necesidade de abrir unha nova xanela desde o seu navegador.

volve subir